Szervezeti integritást sértő események kezelése

A Nagyfa-Alfölfd Kft. vonatkozásában a szervezeti integritást sértő, korrupciós és visszaélés gyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések, panaszok az alábbi módon terjeszthetők elő. A bejelentést a bejelentő személy szóban, írásban és elektronikus úton is megteheti. A szóban tett bejelentéseket az ügyvezető által kijelölt osztályvezető fogadja, amihez erre alkalmas, külön helyiséget kell biztosítani. A szóbeli vagy telefonon tett bejelentésekről jegyzőkönyvet kell felvenni (Telefon: +36 62 426 679). A szóbeli bejelentés megtételének helye a Nagyfa-Alföld Kft. titkársága (6724, Szeged, Cserzy Mihály u. 11.). Az írásbeli bejelentések postai úton vagy egyéb távközlő eszköz útján, az ügyvezetőnek történő átadással, vagy a bejelentés fogadására kijelölt elektronikus e-mail címen tehetők meg (integritas@nagyfaalfold.hu). Az ügyvezető által kijelölt vezető a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy a bejelentés integritás tárgyú bejelentésnek minősül-e. Az ügyvezető által kijelölt osztályvezető az integritási bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket, annak tartalmától függően:
a) legkésőbb a beadvány érkezését követő nyolc napon belül további ügyintézésre átteszi az eljárásra jogosult más szervezeti egységéhez (pl. panasz), vagy más, az ügyben eljárni illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervhez.
b) amennyiben további intézkedést nem igényel, a Kft. hatályos iratkezelési szabályzata alapján gondoskodik annak irattárba helyezéséről.
Amennyiben az ügyvezetőnek címzett iratot, iratokat vagy bejelentést ezen iratok kezelésére nem jogosult személy - vagy a Kft. nem illetékes szervezeti/ellátási egysége veszi át, úgy azt köteles haladéktalanul az ügyvezetőnek az ügyviteli rend szerinti kezelése céljából továbbítani. Azt a bejelentést, amelyet a bejelentések fogadására létrehozott elektronikus levélcímre továbította és vagy telefonon bejelentette, az ügykezelés szabályai szerint érkeztetni kell.
Amennyiben nem az ügyvezetőnek címzett, de tartalmában a feladatkörébe tartozó irat érkezik a Kft. bármely egységéhez, a bejelentésnek minősülés vizsgálata céljából azt haladéktalanul továbbítani kell az ügyvezető részére.
A bejelentések érkeztetéséről, iktatásáról a titkárság a Kft. vonatkozó szabályzataiban foglaltak szerint, az általános ügyviteli szabályok alapján gondoskodik.
A Kft. állományába tartozó bejelentő (belső bejelentő) - a szervezet vezetőjének döntése alapján - erkölcsi elismerésben részesíthető.
A 18./2021. számú ügyvezetői utasítás, szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata, 4. sz. melléklete

A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!