bvop Közadatkereső iso 9001

Nagyfa – Alföld Kft.
Székhely: 6724 Szeged,
Cserzy Mihály u. 11.
Adószám: 11089940-2-51
Cégjegyzékszám: 06-09-002808

Tájékoztatás vegyszeres gyommentesítésről

 

Tájékoztató Növényvédelmi Kezelésről

 

Műszaki tartalom

 a szerb-magyar határszakaszon a műszaki határzár melletti

2,5 m-es sáv vegyszeres gyommentesítésére

 

A feladat; a Szerbia és Magyarország határán húzódó Ideiglenes Biztonsági Határzár melletti, 160 km hosszú, cca. 800 000 m2 - a Magyar Állam tulajdonában álló - területre vonatkozó, a határőrizet ellátását segítő beavatkozás, azaz a növényzet fejlődését gátló vegyszeres gyomirtási munkálatok elvégzése a kerítés tövének vegyszeres gyommentesítése a gyommentes állapot fenntartása.

A gyommentesítési feladatot a Nagyfa-Alföld Kft. végzi, villanymotoros kézi permetező géppel.

 

A gyomirtási feladat elvégzése a ruderális területekre engedélyezett szerekkel történik, glifozát hatóanyagú totális, és metszulfuron-metil hatóanyagú szelektív gyomirtóval a hatástartam növelésre. Mivel a hatóanyag kizárólag száraz felületű zöld növényi részeken szívódik fel, ezért azt megfelelő időjárási körülmények között és a növényzet 10-15 cm magas sarjhajtásánál kell a munkaterületre kijuttatni. A permetezés hatása 10-15 nap múlva látható, a teljes gyom pusztulás 15-20 nap. A tartamhatás az időjárási viszonyoktól függően 20-25 nap.

 

A gyomirtási munkák élővizek mentén is történik, úgymint az ATIVIZIG Szegedi Szakaszmérnökség területén. A gyomirtási munkákat ezen a területen 360g/liter glifozát hatóanyagú Roundup Bioaktív vegyszerrel kell elvégezni.

 

A területen használt növény védőszerek biztonsági adatlapjai a feladatot végző személyeknél megtalálhatóak.

Növényvédő szerrel kezelt területre belépni, illetve ott munkát végezni a növényvédő szer teljes száradása, illetve a munkaegészségügyi várakozási idő lejárta előtt kizárólag az alkalmazott növényvédő szerhez előírt védőeszközben szabad. Teljes száradási idő 24 óra.

 

A felhasznált növény védőszerek:

Mezzo

Hatóanyag:200g/kg metszulfuron metil

Rendeltetés: Gyomirtó permetezőszer

Forgalmi kategoria: I.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Figyelmeztetés: Figyelem

Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség:Nem jelölésköteles

Vízveszélyesség: kifejezetten veszélyes

  

 Figaro

 

Hatóanyag:360g/kg glifozát

Rendeltetés: Gyomirtó permetezőszer

Forgalmi kategoria: III.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Figyelmeztetés: Figyelem

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség:nem jelölésköteles

Vízveszélyesség: nem jelölésköteles

  

 Roundap Bioaktiv

Hatóanyag:360g/kg glifozát ( IPA só)

Rendeltetés: Gyomirtó permetezőszer

Forgalmi kategória: III.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Figyelmeztetés: Figyelem

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

Vízveszélyesség: nem ártalmas

 

A permetezést kézi szórópisztoly segítségével két fő munkavállaló végzi.

Baleset,valamint észrevétel esetén értesítendő személy: Szöllősi Zsolt bv. ezredes

                                         06303824334

 

A gyommentesítés tervezett és tényleges ütemezése a Közlemények menüpont alatt található